تاریخچه فرش ماشینی در ایران

سابقه ۵۰ ساله تاریخچه فرش ماشینی در ایران در مقایسه با پیشینه صنعت نساجی کشور، نشان میدهد که این صنعت جوان بوده و عمر طولانی در ایران ندارد. اولین زمزمه های تولید فرش ماشینی در ایران، در دهه ۴۰ هجری شمسی مطرح شد. طرح راه اندازی این صنعت در کشور، به یکی از مناقشه برانگیزترین … ادامه خواندن تاریخچه فرش ماشینی در ایران