ساختار لایه سطحی فرش

همان طوری که در مقاله های قبل از این بیان شد، ساختار لایه سطحی فرش یا لایه خاب از تعداد بسیار زیادی نخ خاب (گره) که به صورت عمود بر لایه زمینه در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، تشکیل شده است. ساختار لایه سطحی فرش انواع خاب با توجه به تنوع فوق العاده زیادی که … ادامه خواندن ساختار لایه سطحی فرش